Hanteringskostnader

  • Utrustning för materialhantering
  • Personalkostnader
  • Supportkostnader, IT mm

 

 

 

 

 Hanteringseffektivitet

  • Gods/pallförflyttning
  • Orderplock

 

 

frontpage scetchup 2


Lokalutnyttjande

  • Golvytor
  • Byggnadsvolym
  • Lagringsteknik

 

 

Lagringskostnader

  • Kapitalbindning
  • Lagerinredning 
 
Back to top